Kho máy cũ

iPhone XS MAX Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone Xs Max - Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 14.000.000
iPhone Xs Max - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 14.500.000
iPhone Xs Max - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 14.900.000
iPhone Xs Max - Gray - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 15.000.000
iPhone Xs Max - Silver - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 15.500.000
iPhone Xs Max - Gold - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.400.000
iPhone XS Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone Xs - Gray - 4GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 11.800.000
iPhone Xs - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 12.200.000
iPhone Xs - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 12.600.000
iPhone Xs - Gray - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 12.900.000
iPhone Xs - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 13.300.000
iPhone Xs - Gold - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 13.700.000
iPhone X Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone X - Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 10.200.000
iPhone X - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 10.300.000
iPhone X - Gray - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 11.400.000
iPhone X - Silver - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 11.500.000
iPhone Xr Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone Xr - Đen/Trắng - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 11.000.000
iPhone Xr - Đỏ/Xanh - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 11.000.000
iPhone 6S Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone 6sPlus - Gray/Silver/Rose - 16GB Máy đẹp 99% LL/A 4.400.000
iPhone 6sPlus - Gold - 16GB Máy đẹp 99% LL/A 4.600.000
iPhone 6sPlus - Gray/Silver/Rose - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 5.100.000
iPhone 6sPlus - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 5.300.000
iPhone 6S Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone 6S - Gray/Silver/ Rose - 16GB Máy đẹp 99% LL/A 3.200.000
iPhone 6S - Gold - 16GB Máy đẹp 99% LL/A 3.400.000
iPhone 6S - Gray/Silver/Rose - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 3.700.000
iPhone 6S - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 3.900.000
iPhone 8 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone 8Plus - Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 8.500.000
iPhone 8Plus - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 8.700.000
iPhone 8Plus - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 8.900.000
iPhone 8Plus - Red - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 9.100.000
iPhone 7 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone 7 - Rose/Silver 32Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.200.000
iPhone 7 - Black/Gold 32Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.400.000
iPhone 7 - Rose/Silver 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.700.000
iPhone 7 - Black/Gold 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.900.000
iPhone 8 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone 8 - Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 6.800.000
iPhone 8 - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 7.000.000
iPhone 8 - Gold/Red - 64GBGb Máy đẹp 99% LL/A 7.400.000
iPhone 7 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone 7Plus - Rose/Silver - 32GB Máy đẹp 99% LL/A 6.400.000
iPhone 7plus - Black/Gold - 32GB Máy đẹp 99% LL/A 6.600.000
iPhone 7Plus - Rose/Silver - 128GB Máy đẹp 99% LL/A 6.900.000
iPhone 7Plus - Black/Gold - 128GB Máy đẹp 99% LL/A 7.100.000
iPhone 11 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone 11 - Đen/Tím/Đỏ - 64Gb Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.200.000
iPhone 11 - Trắng/Vàng - 64Gb Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.400.000
iPhone 11 - Xanh - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.700.000
iPhone 11 - Đen/Đỏ - 128GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 17.300.000
iPhone 11 - Tím/Trắng - 128GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 17.500.000
iPhone 11 - Vàng - 128GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 17.700.000
iPhone 11 - Xanh - 128GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 17.900.000
iPhone PRO MAX Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
11 Pro Max Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 24.800.000
11 Pro Max Silver/Gold/Green - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 25.600.000
11 Pro Max Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 27.800.000
11 Pro Max Silver/Gold/Green - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 28.600.000
iPad Pro 2017 Wf + 4G Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Pro - Gray/Silver(9,7'') - 32GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 8.800.000
iPad Pro - Gray/Silver(10.5'') - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 12.500.000
iPad Air 1 (Wf + 4G) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Air 1 - Gray/Silver - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 4.700.000
iPad Air 1 - Gray/Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 5.500.000
iPad Air 2 (Wf + 4G) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Air 2 - Gray/Silver - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 5.700.000
iPad Air 2 - Gold - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 5.900.000
iPad Air 2 - Gray/Silver - 32GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 6.500.000
iPad Gen 6 (Wf + 4G) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Gen 6 - Gray/Silver - 32GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 7.200.000
iPad Gen 6 - Gray/Silver - 128GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 9.900.000
iPad Mini 4 (Wf + 4G) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Mini 4 - Silver - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 6.300.000
iPad Mini 4 - Gold - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 6.400.000
iPad Mini 4 - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 7.700.000

Quý khách xem thêm quy đinh bảo hành tại đây (Click)